Hvem er vi

Speciallæge i Almen Medicin

Louise R. Bystrup (f. 1974)

  • Læge fra Københavns Universitet 2005
  • Speciallæge i Almen Medicin 2015
  • Praktiserende læge 2015
  • Været ansat i almen praksis i Greve, København N, Charlottenlund og Solrød
  • Tidl. hospitalsansat på medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, obstetrisk (fødeafdeling), pædiatrisk (børneafdeling) og psykiatrisk afdeling på hhv Gentofte Hospital, Herlev Hospital og Psykiatrisk Center Ballerup

 

Privat:
Gift med Anders, har Emil 13 år, Kasper 11 år og Marie 7 år. Fritiden går med forsøg på at holde hus og have samt strikning og syning, når der er tid til overs.

Medlem af:

  • Den Almindelige Danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk Selskab for Almen Medicin

 

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Sekretær Carina

Ansat fra 6/3-17 til at varetage skrankefunktion/telefonvisitation. Er oprindeligt uddannet social og sundhedsassistent og har siden taget sekretæruddannelse.

Udfører selvstændige konsultationer med INR måling, blodprøvetagning, sårpleje, års- og kvartalskontroller af kroniske sygdomme, lungefunktionsundersøgelser, diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner, fodvortebehandling samt fjernelse af suturer eller agraffer efter operationer.

Carina kører også lægevisiterede hjemmebesøg.

Uddannelseslæge Maria

Maria er kollega og begyndte i klinikken 1/9-18. Maria er i hoveduddannelse til at blive speciallæge i almen medicin.

Maria blev uddannet læge i 2010, har arbejdet på Bornholm, skrevet PhD på Statens Serum Institut i epidemiologi, arbejdet på klinisk mikrobiologisk afdeling med infektionssygdomme samt har erfaring fra almen praksis og lægevagt både i Danmark og Norge. De sidste 2,5 år har Maria haft ansættelser på hospitalet i specialerne medicin, kirurgi, gynækologi, pædiatri og psykiatri.
Maria har to børn.

Superviseres dagligt af Louise.

Maria skal være i klinikken fra 1/9-21 til 31/3-22.