Hvem er vi

Speciallæge i Almen Medicin

Louise R. Bystrup (f. 1974)

  • Læge fra Københavns Universitet 2005
  • Speciallæge i Almen Medicin 2015
  • Praktiserende læge 2015
  • Været ansat i almen praksis i Greve, København N, Charlottenlund og Solrød
  • Tidl. hospitalsansat på medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, obstetrisk (fødeafdeling), pædiatrisk (børneafdeling) og psykiatrisk afdeling på hhv Gentofte Hospital, Herlev Hospital og Psykiatrisk Center Ballerup

 

Privat:
Gift med Anders, har Emil 12 år, Kasper 10 år og Marie 6 år. Fritiden går med forsøg på at holde hus og have samt strikning og syning, når der er tid til overs.

Medlem af:

  • Den Almindelige Danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk Selskab for Almen Medicin

 

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Sekretær Carina

Ansat fra 6/3-17 til at varetage skrankefunktion/telefonvisitation. Er oprindeligt uddannet social og sundhedsassistent og har siden taget sekretæruddannelse.

Udfører selvstændige konsultationer med INR måling, blodprøvetagning, sårpleje, års- og kvartalskontroller af kroniske sygdomme, lungefunktionsundersøgelser, diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner, fodvortebehandling samt fjernelse af suturer eller agraffer efter operationer.

Carina kører også lægevisiterede hjemmebesøg.

Sygeplejerske Victoria

Victoria er ansat som sygeplejerske i klinikken pr. 1/3 2020.

 

Uddannelseslæge Maria

Maria er vores kollega og begyndte i klinikken 1/9-18. Maria er i hoveduddannelse til at blive speciallæge i almen medicin.

Maria blev uddannet læge i 2010, har arbejdet på Bornholm, skrevet PhD på Statens Serum Institut i epidemiologi, arbejdet på klinisk mikrobiologisk afdeling med infektionssygdomme samt har erfaring fra almen praksis og lægevagt både i Danmark og Norge.
Maria har to børn.

Superviseres af både Louise og Trine og ser begge lægers patienter.

Maria er nu i gang med sit hospitalsophold og er derfor kun i klinikken én gang om måneden.

Samarbejdspartner

Trine Wrang Mortensen

Har soloklinik i samme lokaler som Louise. Vi vikarierer typisk for hinanden i ferie og ved sygdom.