Inden første lægeundersøgelse:

Bestil tid til blodprøvetagning ved sygeplejerske. Du behøver ikke at møde fastende.

Hvis du ikke allererede er påbegyndt tilskud med folinsyre, så start det her.

1. svangreundersøgelse ca. uge 6-10:

Her udfyldes svangre- og vandrejournal. Husk at lave en urinprøve inden du kaldes ind til hver svangreundersøgelse.

Nakkefoldsscanning:

Ved fødsel på Herlev Hospital bestilles på www.nakkefold-herlev.dk

2. svangreundersøgelse ca. uge 25:

Snak om graviditetens forløb, evt ekstra blodprøve ved RhD neg blodtype. Lytte til hjertelyd hos fostret.

3. svangreundersøgelse ca. uge 32:

Kontrol af fosterstilling, størrelse, lytte hjertelyd.

8 uger efter fødsel:

Snak om fødselsforløb, evt. fremtidig prævention, gynækologisk undersøgelse.