Speciallæge i Almen Medicin

Louise R. Bystrup (f. 1974)

 • Læge fra Københavns Universitet 2005
   
 • Speciallæge i Almen Medicin 2015
   
 • Praktiserende læge 2015
   
 • Været ansat i almen praksis i Greve, København N, Charlottenlund og Solrød
   
 • Tidl. hospitalsansat på medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, obstetrisk (fødeafdeling), pædiatrisk (børneafdeling) og psykiatrisk afdeling på hhv Gentofte Hospital, Herlev Hospital og Psykiatrisk Center Ballerup

 

Privat:
Gift med Anders, har Emil 15 år, Kasper 13 år og Marie 9 år. Fritiden går med forsøg på at holde hus og have samt strikning og syning, når der er tid til overs.

Medlem af:

 • Den Almindelige Danske Lægeforening
   
 • Praktiserende Lægers Organisation
   
 • Dansk Selskab for Almen Medicin

 

Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

Sekretær Carina

Ansat fra 6/3-17 til at varetage skrankefunktion/telefonvisitation. Er oprindeligt uddannet social og sundhedsassistent og har siden taget sekretæruddannelse.

Udfører selvstændige konsultationer med INR måling, blodprøvetagning, laver smear (celleprøve fra underlivet), udvalgte børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, sårpleje, års- og kvartalskontroller af kroniske sygdomme, lungefunktionsundersøgelser, diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner, fodvortebehandling samt fjernelse af suturer eller agraffer efter operationer.

Carina kører også lægevisiterede hjemmebesøg.