Speciallæge i Almen Medicin

Louise R. Bystrup (f. 1974)

 • Læge fra Københavns Universitet 2005
   
 • Speciallæge i Almen Medicin 2015
   
 • Praktiserende læge 2015
 • Klinikkens ejer siden 1/1-2016
 • Været ansat i almen praksis i Greve, København N, Charlottenlund og Solrød
   
 • Tidl. hospitalsansat på medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, obstetrisk (fødeafdeling), pædiatrisk (børneafdeling) og psykiatrisk afdeling på hhv Gentofte Hospital, Herlev Hospital og Psykiatrisk Center Ballerup

 

Privat:
Gift med Anders, har Emil 16 år, Kasper 14 år og Marie 10 år. Fritiden går med forsøg på at holde hus og have samt strikning og syning, når der er tid til overs.

Medlem af:

 • Den Almindelige Danske Lægeforening
   
 • Praktiserende Lægers Organisation
   
 • Dansk Selskab for Almen Medicin

 

Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

Sekretær Carina

Ansat fra 6/3-17 til at varetage skrankefunktion/telefonvisitation. Er oprindeligt uddannet social og sundhedsassistent og har siden taget sekretæruddannelse.

Udfører selvstændige konsultationer med INR måling, blodprøvetagning, laver smear (celleprøve fra underlivet), udvalgte børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, sårpleje, års- og kvartalskontroller af kroniske sygdomme, lungefunktionsundersøgelser, diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner, fodvortebehandling samt fjernelse af suturer eller agraffer efter operationer.

Carina kører også lægevisiterede hjemmebesøg.

 

 

David Karimi (født 1997)

 

Ansat som led i klinisk basisuddannelse fra d. 1/5 2024 til d. 31/10 2024.