Influenzavaccine

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccine?

Alle personer, der er fyldt 65 år
Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
Kronisk lungesygdom
Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
Diabetes 1 eller 2
Medfødt eller erhvervet immundefekt
Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
Kronisk lever- og nyresvigt
Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
Svært overvægtige
Førtidspensionister
Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
Gravide i 2. og 3. trimester
Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko
Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko