Influenzavaccine

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccine?

Alle personer, der er fyldt 65 år
Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
Kronisk lungesygdom
Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
Diabetes 1 eller 2
Medfødt eller erhvervet immundefekt
Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
Kronisk lever- og nyresvigt
Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
Svært overvægtige
Førtidspensionister
Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
Gravide i 2. og 3. trimester
Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko
Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
Hvis du ønsker at få en influenzavaccine og ikke opfylder ovenstående, koster vaccinen incl. vaccinationshonorar 250 kr.